Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

Đến Tết 

 
 

(khẩu ngữ) tổ hợp biểu thị ý cho rằng phải lâu lắm, chẳng biết đến bao giờ mới đạt được kết quả của hành động, của sự việc vừa nói đến (ngụ ý phàn nàn về một sự quá chậm chạp, chậm trễ): làm chậm thế thì có mà đến Tết! * đến tết cũng không xong