Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

bừa bộn 

tính từ
 

nhiều và ngổn ngang, không có trật tự: nhà cửa để bừa bộn * giấy má vứt bừa bộn trên bàn