Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

cá vược 

danh từ
 

cá dữ sống ở biển hay cửa sông, đầu nhọn, miệng to, vây có nhiều gai cứng.