cầu khẩn 

động từ
 

cầu xin một cách khẩn khoản: ánh mắt cầu khẩn * lời cầu khẩn