ca nhạc 

danh từ
 

nghệ thuật biểu diễn bằng giọng hát và âm thanh của các loại nhạc cụ: chương trình ca nhạc quốc tế * xem biểu diễn ca nhạc