hỏi han 

động từ
 

hỏi để biết (nói khái quát): hỏi han tin tức * hỏi han tình hình 

hỏi để bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc: hỏi han sức khoẻ * đi cả ngày, không hỏi han gì đến con cái