nước sạch 

danh từ
 

nước không bị nhiễm bẩn và các chất độc hại, dùng cho đời sống sinh hoạt của con người: nguồn nước sạch * chương trình nước sạch ở nông thôn