Ấn T để tra

oằn 

 
 

bị cong hẳn đi, thường do phải chịu một lực quá lớn: cành bưởi bị oằn vì sai quả * gánh nặng oằn cả vai * oằn người đi vì đau đớn