phát tướng 

động từ
 

(khẩu ngữ) (vẻ mặt, dáng người) trở nên rạng rỡ, béo tốt, như báo hiệu sự may mắn, thành đạt: người đã bắt đầu phát tướng