phi vụ 

danh từ
 

() chuyến bay của máy bay chiến đấu.

(khẩu ngữ) vụ làm ăn, thường là phi pháp: phi vụ làm ăn * thắng quả đậm trong phi vụ vừa rồi