trống hốc 

tính từ
 

(khẩu ngữ) trống một khoảng tương đối rộng và sâu, không được che chắn gì, để lộ hết bên trong: miệng hang trống hốc