xoài voi 

danh từ
 

xoài quả hơi tròn, hạt to, thịt trắng và thơm ngon.