Ấn T để tra

độc ác 

tính từ
 

rất ác, thâm hiểm, thậm chí có phần thích thú trước những đau đớn gây cho người khác: thủ đoạn độc ác * tâm địa độc ác