bù xù 

tính từ
 

(lông, tóc, v.v.) có nhiều sợi bị mắc và xoắn vào nhau thành một mớ lộn xộn, không gọn: đầu tóc bù xù