Ấn T để tra

quang dầu 

danh từ
 

(cũng dầu quang) chất trong và bóng, chế từ nhựa thông, dùng quét lên đồ vật để tăng độ bền và vẻ đẹp

động từ
 

quét lên một lớp quang dầu để làm tăng độ bền và vẻ đẹp: quang dầu chiếc nón