Ấn T để tra

gấu mèo 

danh từ
 

thú ăn thịt, hình dạng giống gấu cỡ nhỏ, đuôi dài, lông rất quý.