Ấn T để tra

kì quặc 

tính từ
 

kì lạ đến mức trái hẳn lẽ thường, khó hiểu: mắc một căn bệnh kì quặc * tính nết kì quặc