Ấn T để tra

nẫu 

tính từ
 

mềm nhũn đến mức như sắp rữa ra: chuối chín nẫu * rau luộc lâu nên nẫu * ruột gan như nẫu ra