ngủng nghỉnh (phương ngữ ngủng ngẳngngủng ngoẳng)

động từ
 

từ gợi tả dáng vẻ, cử chỉ tỏ ra lạnh nhạt, không mặn mà, đằm thắm do không ưa, không vừa ý hoặc không thích có quan hệ: lợn ngủng nghỉnh chê cám * vợ chồng ngủng nghỉnh