nhiễm độc 

động từ
 

bị chất độc xâm nhập: nguồn nước bị nhiễm độc * nhiễm độc thực phẩm