Ấn T để tra

ráp nối 

động từ
 

nối các bộ phận bằng cách đặt cho khớp vào nhau: ráp nối các linh kiện máy tính * ráp nối các tình tiết của vụ án (b)