sợ sệt 

động từ
 

sợ tới mức trở nên yếu hèn, bất lực: dáng điệu sợ sệt * ánh mắt sợ sệt