Ấn T để tra

tụ điện 

danh từ
 

dụng cụ dùng để tích điện, gồm hai vật dẫn cách nhau bởi một môi trường cách điện.