xám ngắt 

tính từ
 

xám một màu, gây cảm giác lạnh lẽo như không có sự sống: trời đông xám ngắt