Ấn T để tra

fibrociment 

danh từ
 

vật liệu xây dựng làm bằng xi măng trong đó cát được thay thế bằng sợi và bột amiant, thường dùng để lợp nhà.