Ấn T để tra

khe 

danh từ
 

khoảng hở dài và hẹp, giữa hai phần tiếp giáp không khít nhau: khe núi * nhòm qua khe cửa 

đường nước hẹp chảy giữa hai vách núi hoặc sườn dốc, có thể khô cạn theo mùa: khe suối