Ấn T để tra

nhăng nhẳng 

tính từ
 

dai dẳng, không chịu thôi: đòi nhăng nhẳng * chó cắn nhăng nhẳng