silicat 

danh từ
 

hợp chất chứa silicium, oxygen và một vài kim loại khác.

khoáng chất có chứa silica, có nhiều nhất trên trái đất, như đất sét, mi ca, thạch anh, v.v..