tấy 

động từ
 

(mụn nhọt, vết thương) đang cương to, làm cho đau nhức nhối: vết thương bị tấy lên 

danh từ
 

(phương ngữ) rái cá.