Ấn T để tra

tiền tài 

danh từ
 

tiền (nói khái quát): chạy theo tiền tài, danh vọng * coi trọng tiền tài