Ấn T để tra

trở lại 

động từ
 

quay về, quay lại nơi bắt đầu, nơi xuất phát: trở lại quê nhà * quay ngược trở lại 

chuyển về trạng thái, tính chất (thường là tốt đẹp) ban đầu: không gian yên tĩnh trở lại * sức khoẻ đã trở lại bình thường 

lấy đó làm mốc được coi là tối đa, không thể hơn: chỗ đó được mươi cân trở lại * chỉ mươi ngày trở lại là xong