Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

xíu 

 
 

(phương ngữ) nhỏ, ít đến mức hoàn toàn không đáng kể: chiếc chén bé xíu * đợi một xíu * còn có xíu xíu thôi