Ấn T để tra

đóng đô 

động từ
 

đặt kinh đô ở một nơi nào đó.

(khẩu ngữ) ở lì một chỗ nào đó trong thời gian lâu: đóng đô ở nhà bạn