đẫn 

tính từ
 

béo đến mức căng đầy: cổ tay tròn đẫn * béo đẫn