Ấn T để tra

bận tâm 

tính từ
 

phải để tâm lo lắng, suy nghĩ đến: bận tâm đến chuyện con cái * chuyện nhỏ, không đáng phải bận tâm