Ấn T để tra

cậu 

danh từ

em trai hoặc anh của mẹ (có thể dùng để xưng gọi).

từ dùng để chỉ hoặc gọi người con trai còn nhỏ tuổi, thường với ý mến trọng: cậu bé trông thật đáng yêu * mấy cậu học trò 

(Từ cũ) từ trong xã hội cũ dùng để chỉ hoặc gọi người con trai nhà giàu sang, hoặc cai, lính, với ý coi trọng: cậu ấm * cậu lệ * cậu cai 

từ dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bè, thường là giữa những người còn ít tuổi: cậu làm giúp tớ * chào các cậu! 

từ người chị dùng để gọi em trai, hoặc người anh rể dùng để gọi em trai của vợ đã lớn tuổi với ý coi trọng (gọi theo cách gọi của con mình): cậu trông cháu cho chị một lúc 

(Từ cũ) từ người cha dùng để tự xưng với con, người con gọi cha (trong một số gia đình, thường là ở thành phố), hoặc người vợ gọi chồng (gọi theo cách gọi của con cái trong gia đình).