cời 

động từ
 

dùng que gạt vật vụn (thường là tro, than) ra để khơi thông hoặc để kéo lấy cái nằm bên trong: lấy que cời đống lửa