ca vát 

danh từ
 

băng vải hoặc lụa quàng quanh cổ áo sơ mi, được thắt nút và buông xuống trước ngực, khi mặc âu phục: thắt ca vát * cổ đeo ca vát