Ấn T để tra

hôn 

động từ

(Nam thường nói hun) áp môi hoặc mũi vào để tỏ lòng yêu thương, quý mến: hôn lên trán con * hôn nhẹ vào má * nụ hôn 

phụ từ

(Nam, khẩu ngữ) không (dùng tạo câu hỏi): ở trỏng có gì mới hôn?