vặn 

động từ
 

làm cho chuyển động theo một chiều nào đó của vòng quay: vặn vòi nước * vặn nhỏ ngọn đèn * vặn mình cho đỡ mỏi 

xoắn hai đầu của những vật dài, mềm theo chiều ngược nhau cho chặt vào nhau, kết thành một vật nhất định: vặn thừng * vặn chổi 

hỏi và bắt phải trả lời cho rõ vào điều biết là lúng túng, khó trả lời: bị cô giáo vặn * hỏi vặn